ท่องเที่ยว

นครปฐม เที่ยวไทย ที่เมืองแห่งปฐมภูมิทางพุทธศาสนา

เที่ยวไทย นครปฐมเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยอารยธรรมทวารวดีก่อนสมัยสยามก่อตั้งเมื่อแม่น้ำท่าชายไหลผ่านเมืองนำความมั่งคั่งผู้คนจากทั่วภูมิภาคและที่สำคัญกว่านั้นคือพระพุทธศาสนา ว่ากันว่านครปฐมเป็นเมืองแรกในสยาม (ปัจจุบันของประเทศไทย) ที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาและอารยธรรมอินเดีย การหลั่งไหลเข้ามาของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดการสร้างโครงสร้างทางศาสนาโบราณที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม เมืองนี้ถูกทิ้งร้างในสภาพที่ทรุดโทรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำในเวลาต่อมา ทำให้เกิดภัยแล้งเป็นวงกว้างและทำให้ผู้คนต้องอพยพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปรับปรุงและขยายเมืองโดยนำความเจริญกลับคืนมาสู่เมือง ปัจจุบันเมืองนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย และเนื่องจากความใกล้ชิดกับกรุงเทพฯ นครปฐมจึงกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ เที่ยวไทย ที่วัดน่าเที่ยว ตลาดน่าเที่ยว และที่สำคัญอาหารอร่อยทุกอย่างให้ลอง นี่คือคู่มือเที่ยวนครปฐมแบบแบกเป้ฉบับสมบูรณ์พร้อมรายการกิจกรรมน่าทำ ที่กิน ที่พัก และ อื่น

Read More