Töötoad

Töötubade programm 2.08-6.08

Meie töötoad toimuvad nii saalides kui ka looduses. Töötubade eesmärgiks on anda võimalus kogemuslikuks õppimiseks, mille käigus saavad liikumist toetavad ja kirjeldavad mõisted ning oskused keskkonnast pakutava kehalise kogemuse abil selgemaks. Töötubadest ei pea endale lemmikuid valima.

Väärtustame kehalist kogemust ning proovime luua võrdseid võimalusi nii algajatele kui edasijõudnutele. Festivali passi soetajad saavad osalda kõigis töötubades.

Passi soetaja saab osa ka erinevatest etendusõhtutest ning filmiõhtust. Loomulikult ei jää ka teiste tegemiste varju rikkale helimaailmale tuginev impro -ning tantsufilmide õhtu.

 

 

 

Ilona Salonen

Kaasaegne tants

Ilona SalzburgIlona Salonen on Soome tantsija ja koreograaf.Ta on lõpetanud Turu Ülikooli Kunstide Akadeemia ning Salzburgi Eksperimentaalse Tantsuakadeemia. Tema liikumispraktikate taust moodustub kogemustest klassikalises tantsus, kaasaegses tantsus ja jazzis. Ilona on õpetanud, loonud koreograafaid ning astunud etendajana üles Eestis, Soomes,Gröönimaal, Ungaris ja Austrias. Tema viimaste tööde/osalemiste seas on nt   Trash lakekoos MP -kollektiiviga Soomes, every-oneAustrias (Chor. Willi Dorner) ja Medúza Ungaris (Chor. Zsuzsa Rozsavolgyi). Ilona on huvitatud füüsilise teatri, konseptuaalse kunsti ja tantsu sümbioosist ning teda huvitavad emotsioonid, mis tärkavad nii etendajas kui publikus.

Kaasaegse tantsu tehnika töötuba pakub aktiivset ja mängulist soojendust, intensiivset põrandatehnikat ning erinevaid improvisatsioonilisi ülesandeid. Töötoas uuritakse läbi õpitud liikumisfraaside oma isiklikku liikumismaneeri, omandatakse füüsilised oskused erinevate tehniliste elementide sooritamiseks ning vaadeltakse erinevaid struktureeritud improvisatsioonivorme. Ilona usub, et tants kuulub kõigile ja seda töötoas ka tõestatakse.

 


 

Kaili Puusepp

Praktiline kinesioloogia

KailiPuuseppKaili Puusepp on elukutselt füsioterapeut, kes on täiendanud ennast mitmete kehatöö- ning liikumispraktikate vallas. Ta huvitub ergonoomilisest kehakasutusest nii igapäevaelus kui tantsusaalis. Kaili omandab käesolevalt tantsu- ja liikumisterapeudi kutset ja töötab rehabilitatsioonikeskuses erivajadustega lastega. Tantsuteaduse vallas peab ta oluliseks liikumissüsteeme, mis pakuvad praktilisi lahendusi kehastruktuuri/liikumise mõistmiseks ning võimaldavad tantsijal liikumispotentsiaali efektiivselt kasutada. Olulised „tööriistad“ tema sekkumistes on kehateadlikkus ning kehakasutust suunavad kujutlused.

Töötuba loob võimaluse täiendada  teadmiseid inimese kehast ja liikumisest. Läbi kehataju rakendame faktilise info enda struktuuri ning õpime ära tundma tõhusamaid ja vähemtõhusamaid liikumismustreid. Käsiteldavad teemad lähtuvad aruteludest tantsuharrastajate, tantsuõpetajatega ning teaduspõhisest kirjandusest. Töötoa eesmärk on läbi praktilise kogemuse tõsta teadlikkust tõhusast kehakasutusest ning vigastuste ennetamisest noortel tantsuharrastajatel.

 

 


 

Imre Liivak ja Märt Madison

Parkour & freerun

Märt ja ImreImre ja Märt on parkouri ja freeruniga tegelenud 9 aastat. Selle aja jooksul on nad koostööd teinud erinevate artistide, koolide, noortekeskuste, laagritega jne. Traditsiooniks on saanud ka 2  korda aastas peetav üle-eestiline treeninglaager Albus, kuhu Imre ja Märt on ise ehitanud treeningkoha, mida on täiustanud projektiga saadud rahadest. Nad on loonud MTÜ Creative Freerun, mille eesmärgiks on tutvustada noortele uusi spordialasid ning arendada sportlikke eluviise Eestis.

Lõpuks ometi saab Hiiumaa keskkonna täieliku potensiaali proovile panna, sest see töötuba kavatseb turnida, uurida ja ületada! Imre ja Märt viivad läbi parkouri ja freeruni töötuba. Lisaks väga ägedatele tehnikatele, mida kasutatakse erinevate takistuste ületamiseks, ei puudu töötoast ka korralik soojendus, jõuharjutused ja venitused.

 


 

Christin Taul

Laste loovtantsu töötuba (kuni 12.aastastele)

ChristinTaulChristin Taul on tudeerinud Tallinna ülikoolis koreograafiat, täiendades end vahetusüliõpilasena Nice’i Sophia Antipolise ülikoolis. Paralleelselt ülikooliga alustas osalemist Noore Tantsu Festivali (Notafe) suvekoolides, kus on tänaseni keskendunud improvisatsioonilistele ja kehatehnilistel õpitubadele. Oma arengus peab ta oluliseks kohtumist improvisatsiooni õpetaja ja praktiku Andrew Morrishiga. 2012–2013 õppis ta Krautmani terviseakadeemias idamaade loodusteraapiaid, mis on oluliselt laiendanud tema arusaama inimese keha ja vaimu koostoimimisest. Omandades erinevaid massaažitehnikaid, viis ta õpitut praktikasse korraldades emade ja beebide võimlemistunde. Lisaks on Christin olnud kaasloojaks mitmetele noortele ja lastele suunatud lavastustele.

Laste loovtantsu töötuba koosneb mängulistest tegevustest. Proovitakse avastada oma liikumist läbi erinevate ülesannete, vaadatakse endast väljapoole ning märgatakse teisi. Luuakse liikumisi üksi ja koos teistega ning kasutatakse lisaks kehale ka teisi meediume: muusika, joonistamine, kirjeldamine jne. Tegeletakse osalejate eakohase liikumiskultuuripädevus arendamisega; nende suutlikkusega väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; oskust anda hinnangut kehalisele vormisolekule ja valmisolekule harrastada sobivat liikumisviisi ning  suutlikkust suhtuda sallivalt kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning väärtustada koostööd liikumisel.